Το Συνέδριο

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία την Τρίτη 13 Οκτωβρίου στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία, από τη Συμεών Γ. Τσομώκος ΑΕ και τη Boussias Communications με την επιστημονική υποστήριξη του Ελληνικού Ινστιτούτου Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης (Ι.Ε.Α.), το στρατηγικό Συνέδριο:

“INVESTING IN ENERGY 2015’’.

Η διοργάνωση υλοποιήθηκε βάσει των πιστοποιημένων προτύπων ποιότητας και βιώσιμης διαχείρισης εκδηλώσεων, ISO 9001, ISO 14001 και ISO 20121. 

Στόχος του Συνεδρίου υπήρξε:

 • η χαρτογράφηση των τρεχουσών εξελίξεων και η ανάδειξη των ευκαιριών ανάπτυξης στο χώρο της Ενέργειας και των νέων ενεργειακών υποδομών, προκειμένου να ενισχυθεί η στρατηγική και οικονομική θέση της χώρας με ζητούμενο την εξασφάλιση αξιόπιστη και φθηνή ενέργεια στους καταναλωτές.
 • η διερεύνηση της γεωπολιτικής και γεωοικονομικής σημασίας της Ελλάδας ως πύλης ενεργειακής εισόδου στην Ευρώπη και τα νέα πρότυπα επιχειρησιακών μοντέλων ανάπτυξης. με βάση τον ορισμό ενός νέου πλαισίου ευκαιριών και επενδύσεων με ζητούμενο την εξασφάλιση χαμηλού κόστους ενέργειας.

Θεματολογία του συνεδρίου

Το Συνέδριο πραγματευόταν τις εξελίξεις στην αγορά ενέργειας της Ελλάδας, την ενεργειακή πολιτική της ΕΕ και τη γεωπολιτική της ευρύτερης περιοχής, οι οποίες ορίζουν το νέο πλαίσιο ευκαιριών και επενδύσεων αλλά και τις βασικές παραμέτρους για το σχεδιασμό στρατηγικής και βιώσιμης ανάπτυξης της χώρας.

Η κύρια θεματολογία του Συνεδρίου περιλάμβανε:

 • Τη θεσμική μεταρρύθμιση και η δημιουργία ελκυστικού επενδυτικού πλαισίου υλοποίησης των επιχειρηματικών στόχων ανάπτυξης, ως ικανή και αναγκαία συνθήκη ενίσχυσης των Υποδομών και της Ενεργειακής επάρκειας της Χώρας.
 • Τις προοπτικές για έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων, μετά την κατακύρωση των σχετικών διαγωνισμών για συγκεκριμένες περιοχές της Ελλάδας.
 • Το αυξανόμενο ενδιαφέρον στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου: Εξελίξεις στην Κύπρο, το Ισραήλ και την Αίγυπτο, τα κοιτάσματα της Ανατολικής Μεσογείου και η περιφερειακή συνεργασία στην εκμετάλλευση των ενεργειακών πόρων
 • Τις επενδύσεις των μεγάλων επιχειρηματικών Ομίλων της χώρας, την Ενεργειακή πολιτική και τα Κοινωνικά τιμολόγια.
 • Την επίτευξη περιορισμού του κόστους παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας, με τελικό στόχο τη μείωση των τιμολογίων του. Η αναγκαιότητα επέμβασης στο κόστος καυσίμου με την αύξηση της συμμετοχής εγχώριων καυσίμων (λιγνίτης) και η ταυτόχρονη αναδιάρθρωση του μείγματος ενεργειακών πηγών, φιλικότερων προς το Περιβάλλον (φυσικό αέριο, βιοκαύσιμα, αιολική ενέργεια) ως παράγοντας ενεργειακής αυτάρκειας και αυτονομίας, με ταυτόχρονη μείωση του εθνικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Ποιο είναι το μελλοντικό μείγμα καυσίμων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ;  Ποιες είναι οι μεγάλες επενδυτικές ευκαιρίες στην ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας;
 • Την επίτευξη ανάπτυξης, εντός του υπάρχοντος οικονομικού πλαισίου, βάσει των δυνατοτήτων συγκεκριμένων κλάδων, έχοντας ως βασικούς πυλώνες: ενέργεια – φυσικό αέριο, υδρογονάνθρακες, ΑΠΕ, επενδύσεις σε υποδομές ανάπτυξης, ενεργειακή επάρκεια, ανταγωνιστικά τιμολόγια, με στόχο την ενδυνάμωση των ελληνικών βιομηχανιών.
 • Την χρήση σύγχρονης τεχνολογίας στον τομέα των κατασκευών, επικοινωνιών και της διοίκησης των ενεργειακών υποδομών.
 • Την πολιτική ανάπτυξης διαφοροποιημένων πηγών ενέργειας και την οικονομική βιωσιμότητα του Νοτίου Διαδρόμου (Southern Gas Corridor). Η διέλευση του Διαδριατικού Αγωγού (TAP) επί ελληνικού εδάφους, τη γεωστρατηγική σημασία του και τις συνεργασίες για την κατασκευή του.  Η διεργασία μεταφοράς και επεξεργασίας στον τομέα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου.
 • Την πολιτική ανάπτυξης των ΑΠΕ καθώς και διαφοροποιημένων πηγών ενέργειας. Μπορούν τα κράτη – μέλη της ΕΕ να συνεχίσουν να επιδοτούν τις ΑΠΕ; Υπάρχει εναλλακτική λύση βιοκαυσίμων στην χρήση του πετρελαίου ως καύσιμο για τις μεταφορές;
 • Την Τραπεζική και Εναλλακτική χρηματοδότηση ως άξονα ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων και ενδυνάμωσης της Ελληνικής εξαγωγικής δραστηριότητας, με κυρίαρχο τον εξωστρεφή προσανατολισμό.   Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και η  Χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα ενέργειας.

Ομιλητές

Υπήρξαν εκπρόσωποι της Κυβέρνησης και των πολιτικών χώρων, ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων και εμπειρογνώμονες οι οποίοι τοποθετήθηκαν επί των ραγδαίων εξελίξεων στην αγορά ενέργειας της Ελλάδας, στην ενεργειακή πολιτική της ΕΕ και στη γεωπολιτική και γεωοικονομία των κοιτασμάτων και αγωγών της ευρύτερης περιοχής, οι οποίες ορίζουν το νέο πλαίσιο ευκαιριών και επενδύσεων.

Συμμετέχοντες

Το Συνέδριο απευθυνόταν σε: ανώτατους διπλωμάτες από τις χώρες ενεργειακής συνεργασίας, θεσμικούς και κυβερνητικούς εκπροσώπους, υψηλόβαθμα διευθυντικά στελέχη μεγάλων ενεργειακών ομίλων της χώρας, εκπροσώπους ρυθμιστικών αρχών, στελέχη μελετητικών εταιριών σχετικών με την ενέργεια και το περιβάλλον, στελέχη κατασκευαστικών ομίλων με εξειδίκευση στις ενεργειακές υποδομές, στελέχη ομίλων επικοινωνιών (τηλεματική), συμβούλους και εμπειρογνώμονες.

Πληροφορίες – Συμμετοχές: