Διοργανωτές

Η Συμεών Τσομώκος ΑΕ και η Boussias Communications διοργάνωσαν με την επιστημονική υποστήριξη του Ελληνικού Ινστιτούτου Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης (Ι.Ε.Α.)

το στρατηγικό Συνέδριο “INVESTING IN ENERGY 2015’’.

Δείτε περισσότερα για τους διοργανωτές και τους συνεργάτες του συνεδρίου: