Σωτήριος Mπρέγιαννος

Bregiannos_170Δικηγόρος παρ’ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ. Εταίρος (Senior Partner) της δικηγορικής εταιρίας ΄΄Σ. Ν. Μπρέγιαννος – Γ. Ν. Μπρέγιαννος και Συνεργάτες ΑΕΔΕ΄΄.

Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Βρυξελλών (Κοινοτικός Δικηγόρος). Πτυχίο Νομικής Σχολής Αθηνών

Επαγγελματική εμπειρία: Τριακονταπενταετής (35) εμπειρία μαχομένης δικηγορίας σε θέματα χρηματιστηριακού δικαίου και Κεφαλαιαγοράς, εμπορικού δικαίου (συγχωνεύσεων, εξαγορών επιχειρήσεων, πτωχεύσεως, λύσεως και εκκαθαρίσεως εταιριών κλπ.) δημοσίων συμβάσεων, συμβάσεων παραχωρήσεως δικαιωμάτων, ελέγχου νομιμότητος δημοσίων συμβάσεων, αποκρατικοποιήσεων, διοικητικού δικαίου, ευρωπαϊκού δικαίου, δικαίου περιβάλλοντος, ενέργειας και δικτύων, ανταγωνισμού, φορολογικού δικαίου, επενδύσεων, μέσων ενημερώσεων, αστικού δικαίου, ποινικού δικαίου (οικονομικά εγκλήματα).

Ξένες Γλώσσες: ΑΓΓΛΙΚΑ, ΓΑΛΛΙΚΑ. Έτος γεννήσεως: 1953, Τόπος γεννήσεως: Κάψια Αρκαδίας