Στάθης Λοιδωρίκης

lidorikis_170Χημικός Μηχανικός, σύμβουλος επιχειρήσεων και μελετητής μεγάλων επενδύσεων στη χημική βιομηχανία.

Σπούδασε χημικός μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και διοίκηση επιχειρήσεων (ΜΒΑ) στον Καναδά. Συμμετείχε στην εκπόνηση κλαδικών μελετών για τη χημική βιομηχανία και στο σχεδιασμό και την αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων (πετροχημικά, ανοξείδωτος χάλυβας, αλουμίνα, λιπάσματα).

Διετέλεσε σύμβουλος στο υπουργείο βιομηχανίας, στο ΤΕΕ και ήταν μέλος ΔΣ του ΕΛΚΕΠΑ και της Αλουμίνας. Διετέλεσε, επίσης, σύμβουλος στους δήμους Πειραιά και Αμαρουσίου σε θέματα διαχείρισης στερεών απορριμμάτων και κοστολόγησης υπηρεσιών. Συγγραφέας με τον Σ. Τσοτσορό τετράτομου έργου που κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο 2014 από τις εκδόσεις Παπαζήση και με τίτλο “ Τεχνολογική Αλλαγή και οικονομική ανάπτυξη”. Επίσης, έχει δημοσιεύσει σειρά άρθρων σε σύγχρονα θέματα βιομάζας, όπως βιοενέργεια (παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας, βιοκαύσιμα), και βιοπροϊόντα.

Τον Δεκέμβριο 1994 βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών για μελέτη σχετικά με την ανακύκλωση απορριμμάτων.

Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών 1994