Δρ. Ηλίας Κονοφάγος

Konofagos_170Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Ανάπτυξης Υδρογονανθράκων της  Flow Energy S.A.

Πρώην Γεν. Δν/τής Έρευνας & Παραγωγής Κοιτασμάτων Υδρογονανθράκων της Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.
“Eisenhower Fellow” του τομέα της Οικονομίας Έρευνας & Παραγωγής Υδρογονανθράκων και ειδικότερα του Ενεργειακού Τομέα.

Ο Δρ. Ηλίας Κονοφάγος είναι Χημικός Μηχανικός του Ελβετικού Ομόσπονδου Πολυτεχνείου της Λοζάννης, Διδάκτωρ (Doctorat d’ Etat) της  Ecole Centrale Παρισίων – 6ου Πανεπιστήμιου Παρισίων & της Σχολής του Γαλλικού Ινστιτούτου Πετρελαίου,  Τομέα Έρευνας και Παραγωγής Κοιτασμάτων Υδρογονανθράκων.

Έχει 35ετή εμπειρία στο Δημόσιο & Ιδιωτικό τομέα της Έρευνας & Παραγωγής Υδρογονανθράκων με Διεθνή Παρουσία.

 • Διετέλεσε στέλεχος των Εταιρειών  Total (ex-Elf Acquitaine), Mobil North Sea, Δ.Ε.Π. Α.Ε. (Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίου Α.Ε.), Δ.Ε.Π.-Ε.Κ.Υ. Α.Ε. (Δημόσια Επιχείρηση Έρευνας και Παραγωγής Υδρογονανθράκων Α.Ε.), ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε. (Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.).
 • Ως Δν/τής Παραχωρήσεων της ΔΕΠ-ΕΚΥ Α.Ε. της περιόδου 1994-1998 συμμετείχε στην επιτυχή διεξαγωγή προσέλκυσης Επενδύσεων της περιόδου 1980-1981 βάσει του Νόμου Υδρογονανθράκων 468/76 καθώς & του Α! Γύρου Παραχωρήσεων Ερευνητικών Περιοχών  στην Ελλάδα μέσω του ισχύοντος Νόμου 2289/95.
 • Διετέλεσε μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.. καθώς και μέλος Δ.Σ. Εταιρειών του Ενεργειακού Τομέα και ειδικότερα ως Αντιπρόεδρος της εταιρείας Ε.Κ.Ο. Α.Ε..
  Έχει δημοσιεύσει πλέον των 180 Επιστημονικών Εργασιών και Ανακοινώσεων σε Ελληνικά και Διεθνή Συνέδρια. 

  Είναι Μέλος:

 • της Διεθνούς Ένωσης των Eisenhower Fellows
 • της Διεθνούς Ένωσης Οικονομολόγων Ενέργειας (Ι. Α. Ε. Ε.).
 • της Ένωσης Επιστημόνων του Γαλλικού Ινστιτούτου Πετρελαίων (I.F.P.)
 • της Εταιρείας Τεχνολόγων Ορυκτού Πλούτου