Νίκη Τζαβέλλα

tzavellaΕυρωβουλευτής 2014 με την Νέα Δημοκρατία

ΣΠΟΥΔΕΣ
Howard University, Washington D.C.  U.S.A.
B.S. Industrial Psychology, Ανθρώπινο Δυναμικό και Βιομηχανική Ψυχολογία

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ
University of Leeds, Leeds, U.K. M.A. Labour Economics, Εργατική Οικονομία
Υποτροφίες OECD, Υπουργεία Απασχόλησης, Αγγλία, Βέλγιο, Γερμανία.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
Harvard University, Kennedy School of Government Award of Outreach, Fundraising and International Programs
Eisenhower Fellow
Adenauer Fellow
Fulbright Fellow
American Field Service Fellow

ΠΟΛΙΤΙΚΗ :
Βουλευτής Επικρατείας,    1994-1996 Νέας Δημοκρατίας
Ευρωβουλευτής, 2009 – 2013 Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού (ΛΑ.Ο.Σ)
Ευρωβουλευτής 2014 με την Νέα Δημοκρατία
Υποψήφια με την Νέα Δημοκρατία στις Ευρωεκλογές του Μαΐου 2014

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ – ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
1) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ: Μόνιμος Υπάλληλος ΟΑΕΔ
Ανώτατο Στέλεχος 1975-1989 Επαγγελματικός προσανατολισμός, απασχόληση, υπηρεσίες επαγγελματικής εκπαίδευσης.
Διοικητής, 1989-1993 Οργανισμός Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)

2) ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ:
Antenna TV Group S.A. 2007-2009
Εντεταλμένη Σύμβουλος Διεθνούς Ανάπτυξης

INTRACOM, 2000-2006 Αντιπρόεδρος Δ .Σ.

Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων “Aθήνα 2004”, 1999-2000
Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

3) ΜΗ.ΚΥ.Ο
ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΤΣΗ, Αθήνα 1990-1996 Αντιπρόεδρος Ίδρυμα Αποκατάστασης Ομογενών εξ Αλβανίας.

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΚΚΑΛΗ 1996 – 2009 Αντιπρόεδρος Τομείς Δραστηριοτήτων:  Οικονομική Ανάπτυξη και Ασφάλεια στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

ΕΛΙΑΜΕΠ 1998-2000 Μέλος Δ.Σ.

ARAB INTERNATIONAL WOMEN’S FORUM
Επίτιμο Μέλος

HARVARD UNIVERSITY, KENNEDY SCHOOL OF GOVERNMENT Member of the Dean’s Council

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Έγγαμη, Μητέρα δύο παιδιών